top of page
Hier vind je allerlei praktische informatie.

Informatie

vader van Mayven-zw.jpg

Uitzet

Download hier de lijst voor je uitzet

Aantal uren kraamzorg

 

Kraamzorg wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

 

MoriaenKraamzorg heeft een contract met alle zorgverzekeraars.   
Alle zorgverzekeraars vergoeden kraamzorg voornamelijk op basis van het Landelijk Indicatie Protocol. (LIP) In dit protocol wordt zo objectief mogelijk bepaald welke kraamzorg voor jou van toepassing is. Dit is dus de leidraad om de inhoud van de zorg en het aantal uren zorg dat nodig is te beoordelen.

Naast standaard kraamzorg bieden de meeste zorgverzekeraars via een aanvullend pakket de mogelijkheid tot verlengde kraamzorg op medische indicatie en couveuse nazorg (ook wel uitgestelde kraamzorg genoemd).  Zie zorguren

 

De vergoeding en eigen bijdrage voor een vrijwillige (niet-medische) bevalling in het ziekenhuis is ook afhankelijk van het aanvullend pakket van je zorgverzekeraar.

Kijk voor beide zaken in je zorgverzekeringspolis voor meer informatie.


Meestal gaat de rekening van MoriaenKraamzorg rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. In uitzonderlijke gevallen wordt de rekening aan het kraamgezin gestuurd, zij declareren dan zelf bij de zorgverzekeraar. 


Voor iedereen geldt een wettelijk verplichte eigen bijdrage in 2024 is dat € 5,10 per uur. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt dit weer geheel of gedeeltelijk via een  aanvullende polis. In de polis is terug te vinden of deze bijdrage vergoed wordt.

Voor meer informatie zie een overzicht van de kraamzorgvergoedingen.

 

Bij MoriaenKraamzorg wordt de zorg afgestemd op wat die ene moeder en haar kind écht nodig hebben!

N.B. Vergeet niet bij het aanvragen van kraamzorg bij je zorgverzekeraar te vermelden dat je voorkeur uitgaat naar MoriaenKraamzorg.

bottom of page