top of page
Wij geven graag de zorg waar je gelukkig van wordt.

Kwaliteit - Klacht

lucas en cato.jpg

Om jouw gezin een goede start te geven, zijn we er voor je bij je bevalling en in de kraamtijd. We willen dat jij de zorg krijgt die je nodig hebt en de service waar je blij van wordt. Daarom werken we voortdurend aan het verbeteren van onze kennis, kwaliteiten en dienstverlening.

Je hebt een klacht

Wij streven in de levering van onze diensten naar een zo hoog mogelijke kwaliteit zodat we aan jouw kraamzorgwensen kunnen voldoen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over de verleende zorg. Wij vinden het belangrijk dat je dit aan ons meldt. Daarmee geef je ons de mogelijkheid voor verbetering.

 

Het beste is natuurlijk als je je klacht bespreekt met de betreffende kraamverzorgende van MoriaenKraamzorg. Meestal werkt een gesprek verhelderend en leidt dat tot een oplossing van de klacht. Onze kraamverzorgenden zijn immers professionals die je graag goed helpen. Je mag verwachten dat zij samen met jou proberen je onvrede weg te nemen en je probleem op te lossen. Als onze kraamverzorgende niet in staat is je klacht te verhelpen, zal zij dit met je bespreken.

Diana-zw.jpg

De Klachtenfunctionaris

Wanneer de onvrede niet is weggenomen of direct contact met de kraamverzorgende erg moeilijk voor je is, kun je contact opnemen met Diana Eindhoven, kraamverzorgende en Klachtenfunctionaris van het team. Zij ondersteunt binnen MoriaenKraamzorg de afhandeling van eventuele klachten. De klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht is verleend. De Klachtenfunctionaris kan je eventueel helpen bij het opstellen van een klacht. 

Diana kan uit hoofde van haar functie als Klachtenfunctionaris onafhankelijk opereren. Ze ondersteunt een klager zonder last van of ruggespraak met Moriaen Kraamzorg. 

Een klacht indienen

Je kunt de Klachtenfunctionaris bereiken per mail via kwaliteit@moriaenkraamzorg.nl.

 

De Klachtenfunctionaris zal zich inzetten om tot een oplossing te komen waar jij je in kunt vinden. Zij bespreekt de klacht met je en zal in eerste instantie proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de Klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin jij en de zorgverlener oplossingen kunnen bespreken. De Klachtenfunctionaris kan daarbij deskundigen uitnodigen of raadplegen. 

 

Vermeld bij het indienen van een klacht alsjeblieft een telefoonnummer waarop de Klachtenfunctionaris je kan bereiken. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de Klachtenfunctionaris advies uit, waar de zorgaanbieder binnen twee weken op moet reageren.

 

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

 

De Geschillencommissie

Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris en de onafhankelijke derde niet leidt tot een voor jou bevredigende oplossing dan kun je een formele klacht indienen bij een erkende geschilleninstantie. MoriaenKraamzorg is aangesloten bij De Geschillencommissie voor verpleging, verzorging en geboortezorg.

Voor verdere informatie of voor het indienen van een klacht, kun je terecht op de volgende website: www.degeschillencommissiezorg.nl

 

De geschillencommissie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. 

 

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Enquête

Wij zijn er voor jullie en hopen dan ook dat jullie terugkijken op een leuke kraamperiode en dat de door ons geleverde diensten daar positief aan hebben bijgedragen. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar wat jullie van de verleende zorg vonden en wat er beter kan zodat wij onze diensten continu kunnen aanpassen aan jullie wensen. Wil je je ervaringen met ons delen vul dan onze online enquête in.

 

Kwaliteitsregister kraamverzorgenden

In 2013 werd het Kenniscentrum Kraamverzorgenden geopend. Met de komst van dit kwaliteitsregister wordt de kwaliteit van zorg van de individuele kraamverzorgende transparant en toetsbaar. Alle kraamverzorgenden uit ons team staan ingeschreven in het kwaliteitsregister en nemen actief deel aan geaccrediteerde bij- en nascholingen.

 

Disclaimer

Hoewel aan alle webpagina's van MoriaenKraamzorg de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. MoriaenKraamzorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van deze website.

bottom of page